Muzeum Hory Matky Boží


Hory Matky Boží muzeum
Otevírací doba
-Květen - ZáříŘíjen - Duben
Pozavřenozavřeno
Út - Ne11:00 - 17:0011:00 - 16:00

Kontakt:
Muzeum Hory Matky Boží
Adresa Velhartice 64,
34142 Kolinec


Expozice: galerie Úvodem
Hory Matky Boží jsou malebné pošumavské městečko, které se v minulosti proslavilo těžbou stříbra. Privilegiem krále Ludvíka Jagellonského ze dne 12. listopadu 1522 byly Hory Matky Boží povýšeny na "královské horní město" a o předešlé hornické slávě svědčí zbytky 30 důlních šachet v okolí městečka, které sleduje nová naučná stezka otevřená veřejnosti v roce 2000.
Stálá výstava, umístěná v bývalé škole, ilustruje nelehký život obyvatel městečka.
Po ukončení těžby stříbra se většina obyvatel začala věnovat řemeslné výrobě z důvodu nedostatku zemědělské půdy v katastru obce. Nejrozšířenější byla výroba obuvi, která přetrvala v družstevní formě až do roku 1996, ale existovalo zde ještě mnoho dalších řemesel. Například spřádání vlny a punčochářství, výroba obuvi, zhotovování dýmek, domácí výroba perleťových knoflíků, výroba krabiček pro sušickou sirkárnu, zhotovování nebozezů, mravenečkářství a podobně. Přes převážně skromný život obyvatel byla na Horách Matky Boží pozoruhodná kulturní a společenská činnost. Kromě tělovýchovných spolků, Čtenářské besedy, Okrašlovacího spolku a dalších, zde byl i Divadelní spolek J. K. Tyla, jehož opona, zachycující pohled na Hory Matky Boží, je rovněž součástí výstavy. Obec si až do současné doby zachovala svůj historický ráz a svou polohou vzdálenou od hlavních silničních tahů tak zůstává klidnou rekreační oblastí šumavského předhůří.

Zpět na hlavní stránku